JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOZÁS A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Szeretné megosztani?

Tekintettel a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés h) pontjában előírtakra, a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal folyamatos működésének biztosítása érdekében a hivatalba való belépés rendje 2020. szeptember 23-tól visszavonásig az alábbiakban kerül szabályozásra.

Polgármesteri Hivatalba való belépés rendje

1. Ügyfélfogadási napokon és időpontokban (hétfőn és szerdán 8.00 órától-16.00 óráig, pénteken 8.00 órától-12.00 óráig.) az ügyfelek kizárólag a főbejáraton keresztül léphetnek be a Polgármesteri Hivatal épületébe.
 
2. A Polgármesteri Hivatalban egyszerre legfeljebb 10 ügyfél tartózkodhat a képviselő-testületi és bizottsági üléseken, valamint a házasságkötés alkalmából megjelenteket ide nem számítva. A személyes ügyintézésre várakozó ügyfelek a Polgármesteri Hivatal főbejárata előtt kötelesek várakozni. Rossz időjárás esetén az előtérben további legfeljebb 5 ügyfél tartózkodhat.
 
3. A Polgármesteri Hivatal főbejáratánál vírusölő vagy alkohol tartalmú kézfertőtlenítőt, illetve papírtörlőt kell biztosítani. A kézfertőtlenítés mindenki számára kötelező a Polgármesteri Hivatal előterébe történő belépés előtt.
 
4.A Polgármester Hivatal főbejáratánál digitális hőmérővel meg kell mérni a belépő személyek testhőmérsékletét. 37,5 vagy afeletti testhőmérséklete esetén a mérést 5 perc elteltével meg kell ismételni. Amennyiben ismét 37,5 fok feletti testhőmérsékletet mér a hőmérő az ügyfél köteles az épületet elhagyni.
 
Az ügyfélfogadás és ügyintézés rendje

5. A Polgármesteri Hivatal épületében az ügyfelek, – társhatóságok képviselői, önkormányzati cégek, intézmények munkatársait is beleértve – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró (orvosi vagy munkavédelmi, textil, vagy más anyagból készült) maszkot viselni.
 
6. Személyes ügyintézésre elsősorban telefonon és e-mailen előre egyeztetett időpontban kerülhet sor. Egy hivatali irodában és más helyiségben legfeljebb két ügyfél lehet jelen az ügyintézéskor – a polgári házasságkötést kivéve.
7. Személyes ügyintézés (beleértve a helyszíni szemle) során az ügyintézők és az ügyfelek kötelesek a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani (szociális védőtávolság).
 
Polgári házasságkötés rendje
  
8. A polgári házasságkötés során – a házasuló felek valamint a közös háztartásban élők kivételével – biztosítani kell a védőtávolság megtartását.
 
9. Egy házasságkötésen a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében a házasulandó párt is beleszámítva legfeljebb 45 személy tartózkodhat az anyakönyvvezetőn és a közreműködő önkormányzati alkalmazottakon kívül. A hivatali épületben történő házasságkötés időtartama legfeljebb 30 perc lehet.
 
10. A meghívott vendégek- a házasuló felek, a tanúk és az anyakönyvvezető kivételével – kötelesek maszkot viselni.
 
11. A 9. pontban előírt létszámkorlátozást az utasítás hatályba lépését követően bejelentett házasságkötések esetén kell alkalmazni.
Egyéb rendelkezések
 
12. A hivatalban 2020. szeptember 28-tól a polgármesteri, jegyzői, képviselői fogadónapok szünetelnek. A kapcsolattartás telefon, postai levél, elektronikus levél útján biztosított.
 
13. A pénzbeli és természetbeni juttatásokat elsősorban bankszámlára való utalással kell teljesíteni.
 
 14. A főbejáratnál található előtérben elhelyezett gyűjtőláda szolgál az ügyfelek által személyesen behozott papíralapú beadványok átvételére.

Kérjük, hogy az ügyintézés során szíveskedjenek betartani a fenti előírásokat.
Szoljon hozzá!
Hirdetés

Ez is érdekelhet