KARANTÉN UTÁN: TÖRÖKSZENTMIKLÓSI DIÁK ATLÉTIKAI KLUB

A Kormány 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete értelmében Magyarország egész területén sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható, valamint a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett. Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke május 5-én elnöki utasításban határozott a sportágat érintő korlátozások visszavonásáról.  A Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub sportolói is újrakezdték az edzéseket.

atlétika karantén után cikkbe

Magyarország Kormánya 170/2020. (IV.30.) sz. Korm. rendeletében (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak alapján a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) Elnöke az alábbiakról határozott:
 1. A mai nappal visszavonja a 2/2020. (III.13.) számú MASZ elnöki utasítást, melynek helyébe a jelen elnöki utasítás lép.
 2.  A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a jövőben Magyarország egész területén, így a jelenleg kijárási korlátozással továbbra is érintett Budapesten és Pest megyében is lehet – nézők nélkül – sportrendezvényeket, valamint sportedzéseket tartani.
 3.  A sportrendezvények lebonyolítására vonatkozó szabály, hogy: sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható. Ez alapján az atlétika minden szakágában, kizárólag zártkörű, szabadtéren tartott sportrendezvények megtartása javasolt.
 4. A sportedzések lebonyolítására vonatkozó szabály, hogy: sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr, szabadidős és tömegsport célú, szabadtéri edzésen való részvétel megengedett.
 5. Minden egyéb szabályt illetően, tehát pl. a résztvevők (versenyzők, edzők, versenybírók, technikai személyzet) számára a személyek egymástól való távolságának szabályaira és egyéb korlátozások betartására vonatkozóan főszabályként a kijárási korlátozásra, valamint a védelmi intézkedésekre vonatkozó kormányzati rendelkezéseket kell követni, tehát:
  - Budapesten és Pest megyében a 71/2020. (III.27.) sz. Korm. rendeletben
  - Magyarország többi megyéjében pedig a 2020.05.04-én hatályba lépett 168/2020. (IV.30.) sz. Korm. rendeletben (háttérszabályként pedig a 46/2020 (III.16.) Korm. rendeletben) foglaltakat.
 6. Az atlétikai versenyek és edzések megszervezésekor is alapvetően a főszabályok betartását (pl. 1,5 méteres távolság, szabadtéri helyszín, rendszeres kézmosás) kell szem előtt tartani azzal a különbséggel, hogy a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében 170/2020 (V.04.) sz. Korm. rendelet rendelkezései akkor is alkalmazandók, ha a kijárási korlátozásról, valamint a védelmi intézkedésekről szóló Korm. rendeletek eltérően rendelkeznek.
 7. A Korm. rendelet időbeli hatályát a Kormány a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbította, tehát – ezzel ellenkező tartalmú Korm. rendelet hiányában - a veszélyhelyzet megszűnéséig ezek a szabályok vonatkoznak a sportrendezvények, illetve a sportedzések megtartására.


A MASZ elnöke ezúton köszöni a magyar atlétikai társadalom eddigi felelősségtejes viselkedését és példamutató magatartását, ugyanakkor továbbra is felhívja a tagszervezetek figyelmét, hogy a jelen utasításban foglaltak figyelmen kívül hagyása esetén automatikusan javaslatot tesz a MASZ Elnöksége részre az érintett tagszervezet kizárására, illetve személyek elleni fegyelmi eljárás megindítására.

A MASZ elnöke mindannyiunk elemi érdekében kéri a magyar atlétikai társadalmat, hogy – az eddig mutatott felelősségteljes magatartást folytatva - a COVID-19 vírus megfékezésének érdekében szigorúan tartsák be a MASZ, valamint az állami szervek által előírt szabályokat.

A jelen utasításban foglaltak 2020.05.06. napjától az utasítás visszavonásáig hatályosak. - írta utasításában Gyulai Miklós a Magyar Atlétika Szövetség elnöke.  Hírek röviden

HÍREK

Hírek, eredmények, beszámolók.

Miklósi Sport

Hasznos információk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Kapcsolat

SPORT HÍREK