GALLYAZÁSI MUNKÁLATOK TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

A Béres Erdészeti Szolgáltató Kft 2021. január 11-én megkezdi Törökszentmiklós bel- és külterületén végzendő elektromos hálózat biztonsági övezetében lévő gallyazási munkálatokat. - olvasható Törökszentmiklós Város honlapján.

gallyazás béres tmiklós

A Kft a mellékelt ütemezési terv szerint dolgozik. A levágott gallyakat a közúti illetve a gyalogos forgalmat nem zavarva biztonsági övezeten kívülre helyezi.

gallyazás ütemezés


Nem csak látványnak szép, biztonsági kérdés is az áramvezetékek közelében lévő magasra növő növényzet, fák, ágak eltávolítása, alakítása, metszése.
 
Kertszépítés, kertépítés, gereblyézés, ültetés, komposztálás – megannyi aktuális kerti munka, arra azonban kevesen gondolnak, hogy megmetsszék azoknak a fáknak az ágait, szükség szerint kivágják azokat a fákat, amelyek az ingatlanukat érintő villamos vezetékek közelében vannak. A túl magasra nőtt, a vezetéket veszélyes távolságban megközelítő fák, ágak nemcsak üzemzavart, áramkimaradást okozhatnak, amely a lakókörnyezetnek kellemetlenséget jelent, hanem élet- és balesetveszélyt is jelentenek.
 
Akár emberéletek is múlhatnak azon, ha a vezeték közelében nem megfelelően gondozott fák vannak. Néhány évvel ezelőtt egy kislány például azért szenvedett égési sérüléseket, mert felmászott egy eperfára, s annak ága – meghajolva a gyerek súlya alatt – a vezetékkel érintkezett.


Biztonsági övezetek

Az áramhálózat biztonsági övezetében fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében
 
35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,
1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,
1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetéket.
 
 
Távolságok értelmezése

A táblázatban megadott minimális távolságok megítéléséhez a villanyvezeték és a növényzet szél által okozott mozgásából adódó távolságokat kell figyelembe venni.
 biztonsági távolságok
Nemcsak az élet- és balesetveszély elkerülése vagy megszüntetése miatt van szükség azon fák metszésére, eltávolítására, amelyek a fenti távolságokat elérik, megközelítik, hanem azért is, mert a vezetéket megközelítő, elérő, ahhoz súrlódó ágak is üzemzavart okozhatnak. Ugyanilyen veszélyt jelentenek a biztonsági övezeten kívül lévő olyan fák, amelyek magasságuknál, terjedelmüknél fogva szeles, viharos időben rádőlhetnek a vezetékre és elszakíthatják azt.
 
Sokan nem is gondolják, hogy az annyi bosszúságot okozó – akár csak néhány perces – áramkimaradásoknak talán éppen a tulajdonukban álló és a vezetéket megközelítő, elérő fa az okozója. A klímaváltozás miatt fellépő egyre gyakoribb viharok, szélsőséges időjárási tényezők és körülmények a faágakat letörve, fák kidőlését okozva akár többórás üzemzavart, élet- és balesetveszélyt is előidézhetnek.
 
A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa vagy kezelője köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.
 
 
Feszültségmentesítés

A munkálatok elvégzésének idejére természetesen feszültség mentesíteni kell az adott vezetékszakaszt, ezért a munkavégzés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal be kell jelenteni az E.ON-nál az alábbi telefonszámokon:
 
Elérhetőségek:
Telefon:  06-52/512-400
Mobil:     30/20/70-45-99-600
 
Az E.ON áramhálózati társasága térítésmentesen végzi el a feszültségmentesítést. Érdemes még időben gondolkodni a növényeken történő beavatkozások elvégzésén, mert ha nem az ingatlantulajdonos, hanem az áramhálózati társaság kezdi meg a munkálatokat, abban az esetben nem a tulajdonosi esztétikai elképzelései vagy kertépítészeti szempontok érvényesülhetnek. Az áramhálózati társaság vagy vállalkozó kizárólag a jogszabályok által meghatározott műszaki előírások alapján, valamint az élet- és balesetveszély elhárítása és a vagyonvédelmi elvek szerint végzi a biztonsági övezet tisztántartási munkálatait.

 
Mi lesz a levágott ágakkal?

A gallyazás során levágott ágak, gallyak a terület tulajdonosát illetik meg.
 
A lenyesett növényi hulladékot – amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem mond le róla  – az E.ON által megbízott gallyazó a biztonsági övezet határán kívül rendezetten hagyja ott, oly módon, hogy az aa közterületi utak, járdák forgalmát nem veszélyeztetheti, ill. nem rakható le olyan helyre, ahol elhelyezése kárt okozhat. Ha a helyszínen veszélymentes lerakásra nincs lehetőség, a hulladékot elszállítják és arra alkalmas helyen tárolják és erről az ingatlantulajdonost értesítik.
 
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa vagy kezelője írásban lemond levágott növényi hulladékról, az E.ON vállalkozója azt helyszínről folyamatosan a tulajdonossal egyeztetett módon elszállítja.
(belterületen el kell szállítani a munkaterületről és arra alkalmas helyen kell tárolni, külterületen vagy el kell szállítani a munkaterületről, vagy a helyszínen kell aprítani és elteríteni.) - olvasható az e.on honlapján.

Hírek röviden

HÍREK

Hírek, eredmények, beszámolók.

Miklósi Sport

Hasznos információk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Kapcsolat

SPORT HÍREK