TESTÜLETI ÜLÉS 2020. SZEPTEMBER 24-ÉN

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 24-én (csütörtök) 15 órai kezdettel tartja rendes ülését a Polgármesteri Hivatal I. emeleti dísztermében, melyre tisztelettel várnak minden érdeklődőt.

városháza testületi cikkbe

A képviselő testület ülésének napirendjén szerepe többek között:
 
- Közmeghallgatás
 
- Törökszentmiklós Város Bölcsődéjének 2019/2020. évben végzett tevékenységéről szóló előterjesztés,
 
- Törökszentmiklós Óvodai Intézmény 2019/2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló,
 
- Rádió Horizont Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról, valamint a 2020. évi üzleti tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztés,
 
- Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.28.) Önk. sz. rendelet 3. sz. módosításáról,
 
- Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató,
 
- A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat önként vállalt feladatainak bemutatása,
 
- Az 1. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátására vonatkozó előterjesztés,
 
- A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozásáról és a Pályázati kiírásról (A, B)
 
- Tájékoztató beszámoló a „Törökszentmiklós 300 Emlékév” programjai eddigi megvalósulásáról, javaslattétel a „Törökszentmiklós 300 emlékév” meghosszabbításról,
 
- Európai Uniós projekt megvalósítására vonatkozó előterjesztés
 
 
Zárt napirendi pontként szerepel:
 
- Fellebbezés elbírálása a TM/12472/2020. számú krízistámogatási ügyben,
 
- Törökszentmiklós Város újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából emlékmű állításáról szóló előterjesztés

A testületi ülés nyilvános, így minden érdeklődőt tisztelettel várnak. 


Hírek röviden

HÍREK

Hírek, eredmények, beszámolók.

Miklósi Sport

Hasznos információk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Kapcsolat

SPORT HÍREK