TESTÜLETI ÜLÉS 2020. JANUÁR 30-ÁN

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 30-án (csütörtök)15 órai kezdettel tartja rendes ülését a Polgármesteri Hivatal I. emeleti dísztermében, melyre tisztelettel várunk minden érdeklődőt.

városháza testületi cikkbe

A képviselő testület napirendjén szerepel többek között:

• az alpolgármester választás, majd a tiszteletdíjának és költségtérítésnek megállapítása,
• a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása,
• az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása,
• a gyermekétkeztetési térítési díjról szóló rendelet módosítása,
• a köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló rendelet,
• az önkormányzati vagyonrendelet módosítása,
• a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata,
• a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság képviselő bizottsági tagjának visszahívása,
• a helyi televízió szolgáltatási szerződés módosítása,


Zárt ülésen tárgyalja:

• a Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálását.

A testületi ülés nyilvános, így minden érdeklődőt tisztelettel várnak. 


Hírek röviden

HÍREK

Hírek, eredmények, beszámolók.

Miklósi Sport

Hasznos információk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Kapcsolat

SPORT HÍREK