ÁTADTÁK A FELÚJÍTOTT, KIBŐVÍTETT BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS ÓVODÁT

Átadó ünnepséggel zárult a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Óvoda bővítése.
bethlen ovátadó cikkbe logózva
A Törökszentmiklósi Református Egyházközség TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00029 azonosító számon nyilvántartott "Mozogjunk Az Egészségünkért" - Törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda Óvodai Tagintézményének átalakítása, bővítése" című pályázata a Széchenyi 2020 program keretében 77,84 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósult meg, mely 100%-os támogatási intenzitású finanszírozást jelent.


A fejlesztés során az intézmény egy új, világos tornaszobát kapott, ezzel biztosítva a kisgyermekek napi mozgásigényének kielégítését. A tágas tornaszoba mellett tároló, vezetői iroda, kényelmes mosdó kialakítására is sor kerülhetett. A projekt által megkövetelt külső és belső akadálymentesítés is megtörtént, átalakításra került az akadálymentesítes mosdó is.

Az épület korszerűsítésével a tálalókonyha és helyiségeinek átalakítása, az óvónők részére iroda kialakítása, orvosi szoba és elkülönítő, illetve a dolgozók részére megfelelő öltöző-zuhanyzó egység is megvalósult. Az épület külső hőszigetelésével, nyílászárók cseréjével, az energiatermelő napelemek telepítésével, valamint az új kondenzációs gázkazán beépítésével jelentős energiamegtakarítás valósulhat meg a jövőben. 

A beruházás eredményeképpen az épület energiabarát szemléletű bővítése és felújítása mellett az óvoda szakmai programjához illeszkedő eszközbeszerzés és bútorzatcsere is megtörtént. A projekt sikere az, hogy az óvodai szakmai programban meghatározott kisgyermekek egészségneveléséhez és mozgásfejlesztéséhez kapcsolódó célok teljes mértékben teljesültek.

A projekt siekres megvalósítása lehetővé teszi 75 fő óvodás korú kisgyermek kényelmes és biztonságos elhelyezését, valamint hozzájárul az intézményi dolgozók munkakörülményeinek minőségbeli javításához és fejlesztéséhez. 

 


E-mail